Bảo Hiểm TOP
Giúp Bạn Có Bảo Hiểm Tốt Nhất với Chi Phí Thấp Nhất

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Bảo hiểm xe cơ giới là bảo hiểm dành cho xe ô tô, xe tải, xe máy và các phương tiện giao thông đường bộ khác. Đây được xem là sự bảo vệ về mặt tài chính khỏi các thiệt hại về thể chất hoặc thương tật do tai nạn giao thông gây ra và các trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ đó.

Các loại bảo hiểm xe cơ giới

Có bốn loại bảo hiểm xe cơ giới, bao gồm:

  • Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba;
  • Bảo hiểm toàn diện;
  • Bảo hiểm cháy nổ và mất cắp;
  • Bảo hiểm tài sản của bên thứ ba.

Các gói Bảo Hiểm Xe Cơ Giới

Sản Phẩm Bảo Hiểm Xe Cơ Giới

Bài Viết về Bảo Hiểm Thai Sản

Kiến Thức Bảo Hiểm Nhân thọ

Bài Viết Nổi Bật